Erik Reijnders
Organisatie:
Reijnders Advies & Ontwikkeling BV
Twitter:
Volg

Aantal bijdragen: 10

Erik Reijnders

Sinds 2001 ben ik als zelfstandig adviseur gevestigd in Zeist. Van oorsprong organisatiesocioloog én communicatiekundige en in mijn werk sinds 1991 voortdurend actief op het snijvlak van verandering en interne communicatie. Uitgangspunt bij mijn activiteiten is de zogeheten interactie-visie op communicatie, waarbij het draait om mensen, dialogen en betekenisgeving. Het sociaal-constructivisme is daarbij de basis.
Mijn activiteiten concentreren zich op twee sporen:
Allereerst het professionaliseren van communicatie-adviseurs. Dat doe ik door een aanbod van leergangen, workshops, werkconferenties, coaching of intervisie (in company en met een open inschrijvng). Jaarlijks organiseer ik een vakretraite in Normandië en een eendaags Interactie-atelier.
Daarnaast begeleid ik graag organisaties die op een interactieve wijze willen veranderen. In opdracht van het management kijk ik hoe we het veranderproces kunnen inrichten dat er samen gewerkt wordt aan een gedragen verandering.
Mijn passie is schrijven over interne communicatie. De afgelopen jaren verschenen vier boeken en vele artikelen van mijn hand, waarmee ik probeer het (interne) communicatiespecialisme verder te brengen.
Contactinformatie: kijk op www.samenveranderen.nl

Toon volledige bio
x
x