Erik Dirven
Organisatie:
TimeToChange
Twitter:
Volg
LinkedIn:
Bekijk profiel
Website:
www.timetochange.me

Aantal bijdragen: 6

Erik Dirven

Erik Dirven
Het is tijd voor een verfrissende visie en aanpak op organisatieontwikkeling en verandering.

TimeToChange staat sinds 2002 garant voor een verfrissende aanpak gericht op het ontsluiten van verborgen potentieel in organisaties.

Cultuur en Strategie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar helaas nog te vaak in organisaties gescheiden, alsof het twee aparte entiteiten zijn.

Culture eats Strategy for Breakfast

Strategie krijgt draagvlak binnen de cultuur (of niet). En cultuur krijgt vleugels door een strategie die niet alleen appelleert aan zakelijk gewin, maar ook rekening houdt met de meest basale menselijke behoeften zoals betekenis, verbondenheid, autonomie en eerlijkheid.

Leidende principes:
* de omgekeerde kennis pyramide: wat onderin verborgen zit kán eruit komen, daar is léf voor nodig
* wisdom of crowds: samen weten mensen meer dan alléén
* de dialoog: alleen via een authentieke en zinnige dialoog krijgt verandering gestalte
* 'the unsaid': datgene wat niet gezegd wordt, is bepalend voor de kwaliteit van het resultaat
* leiderschap: bewuste verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van iedere relatie die je aangaat
* onze percepties zijn onze gevangenis: verander de perceptie en de context verandert mee

Toon volledige bio
x
x