Edwin de Bree
Organisatie:
Ondernemerschap.NU
Twitter:
Volg
LinkedIn:
Bekijk profiel

Aantal bijdragen: 23

Edwin de Bree

Mijn fascinatie en expertise zit 'm in het organiseren en ontwikkelen vanuit passie & verantwoordelijkheid.
Het huidige managementadagium is een overblijfsel uit het industriële tijdperk. Controle en beheersing is het ethos en extrinsieke motivatie het middel.

De 21ste eeuw laat zich kenmerken door complexiteit. Maakbaarheid en voorspelbaarheid, en daarmee het managementadagium van de 20ste eeuw kunnen naar de vuilnishoop. Het werkt simpelweg niet meer. Nu de aard van werk in organisaties vooral niet-routinematig is, zijn we toe aan een nieuw adagium: autonomie en zelfsturing. Organisatie 3.0 is een visie op organisatie-inrichting waaraan de netwerkwerkbenadering en het dynamische systeemdenken ten grondslag ligt. Organisaties als Semco, FiNext, Breman en BSO hebben model gestaan voor de visie.

Ik help organisatie zich op deze nieuwe manier te organiseren zodat zij de uitdagingen van de 21ste eeuw succesvol kunnen aangaan. Daarnaast ben ik mede founder van een onderwijsinnovatie in het basis- en voortgezetonderwijs.
Dit doe ik o.a.
http://www.yourcompanynextdoor.nl
http://www.organisatie3punt0.nl
www.sudbury.nl
www.dekoers.org

Toon volledige bio

Mismatch van de eeuw?

De wijze waarop organisaties zijn ingericht, is de afgelopen 350 jaar nauwelijks veranderd

x
x