Innovatie

Pagina 14 van 17
Meer recente items

Het aanbod aan MBA en specifieke masteropleidingen gericht op ambitieuze managers en professionals is groot. Van de nieuwe top wordt innovatief karakter en acties verwacht, maar is dan een generieke MBA wel de juiste opleiding of ligt een specialistische master meer voor de hand? Dat de wereld waarin we leven in rap tempo wijzigt, is […] lees verder

Column door Guus de Mari in

Innovatie is de belangrijkste groeimotor voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderzoeksresultaat krijgt betekenis als je het vergelijkt met de prioriteiten uit eerdere onderzoeken: toen scoorde zelfstandig groeien op bestaande markten nog hoger dan innoveren. De onderzoekers stellen vast dat innovatie nu wordt gezien als volwassen strategie. Van de respondenten geeft 50 procent aan dat innovatie […] lees verder

Actueelbericht door Redactie in

Het onderhouden van grote R&D-afdelingen binnen multinationals wordt steeds minder relevant. Daar waar grote multinationals tot een tiental jaar geleden voorstanders waren van het in eigen beheer houden van de onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten, kiezen steeds meer bedrijven voor een strategiewijziging. Zo heeft Procter & Gamble zijn R&D-activiteiten een radicale strategische wijziging laten ondergaan. In het verleden […] lees verder

Actueelbericht door Redactie in
  • Max Herold - In haar boek ‘Outside Innovation: How Your Customers Will Co-design Your Company's Future' zegt auteur Patricia Seybold hierover:"Om...
  • wouter jansen - Als je ervan uitgaat, dat innovaties markt- en klantgericht zouden moeten zijn, dan ligt het voor de hand om de markt op te gaan. Een...
idf-commando

Innoveren op commando

Waarom is innovatie noodzakelijk?

Een organisatie wordt – zo verwacht de directie – de komende jaren geconfronteerd met grote veranderingen. Om op deze veranderingen te kunnen inspelen heeft de directie het onderwerp ‘innovatie’ op de agenda geplaatst. Sindsdien is er een ‘startdocument innovatie’, is er een ‘projectgroep innovatie’, zijn ruim 120 medewerkers ‘op creativiteitstraining’ geweest en is een ‘creativiteitscentrum’ […] lees verder

Column door Raimond van der Zee in Innovatie
Management cases Business case De business case als managementtool

Innovatie; business as usual 2

De onderbuik als doctrine (in plaats van een businesscase)

In de rubriek Innovatie weer een aansprekend voorbeeld van een bedrijf waar innovatie een logisch onderdeel is van de bedrijfsvoering. Deze maand de meervoudig winnaar van produktprijzen VacuVin uit Delft. VacuVin is ook de motor achter het programma “Het Beste Idee van Nederland”. Creativiteit en ondernemerschap worden door VacuVin op een eigenzinnige manier gemobiliseerd. lees verder

Artikel door Koen Eising MMC in Innovatie, Management cases

Veel managers zijn (en voelen zich) meer thuis in kostenbeheersing, dan in riskantere strategieën om inkomsten te vergroten, zoals creatie van innovatieve producten. De bodem van bezuinigingen is bij veel bedrijven momenteel bereikt. Om te overleven zullen bedrijven innovaties moeten gaan beschouwen als inkomstenverbeterende investeringen, in plaats van kostenposten. Innovatie is een mind-set, een attitude […] lees verder

Actueelbericht door Redactie in
  • Edwin - Durf is wat ontbreekt bij deze generatie managers, en zelf echt de kar trekken ipv anderen verantwoordelijk te maken en bij falen uit de...

Leiderschap “de bron van innovatie” Managers? Zijn dat niet gewoon welwillende mensen die gebukt gaan onder de beheersingsdrang van zichzelf, van de top van de organisatie en aandeelhouders? Regels, procedures, regelingen, structuren etc. is het niet allemaal geschoeid op de angst controle te verliezen? Tja sorry, tegenwoordig hebben we nieuwe termen; performancemanagement, competentiemanagement, innovatiemanagement, activity […] lees verder

Column door Henk Koershuis in
  • Jos Steynebrugh - Luc, Behoefte aan vernieuwing genetisch bepaald?. Ik denk van niet. Behoudens enkele zéér zeldzame genotypen, zoals fietsers,...
  • Luc de Ruijter - Allen Wat ik in onderstaande discussie aardig tot uitdrukking vind komen is de verwarring die er eigenlijk bestaat tussen innovatie,...
  • Fred Rovers - Wat mij betreft een stigmatisering van 'de' manager (en zijn/haar beheersingsdrang). Indien een organisatie zich gesteld ziet voor een...
Management cases Innovatie Het dilemma Regelcultuur versus Vernieuwing

Innovatie; business as usual

Het dilemma Regelcultuur versus Vernieuwing

Veel organisaties voelen de spanning tusssen een regelcultuur nodig om objectiviteit en efficiëntie te bewaken en de wens tot innoveren. Woningbouwcorporatie Het Oosten uit Amsterdam is zo’n organisatie. Dit is het eerste deel uit een serie van aansprekende voorbeelden van bedrijven waar innovatie al vele jaren een belangrijk onderdeel is van de bedrijfvoering lees verder

Artikel door Koen Eising MMC in Innovatie, Management cases
communicatie&samenwerking

Een cultuur van creativiteit is een onderscheidend kenmerk van zowel succesvolle teams, organisaties als innovatief succesvolle regio’s. In feite is het de onderscheidende factor van alle succesvolle gemeenschappen. Een piramide bestaande uit drie bouwstenen. De basis is onderling vertrouwen. Daarboven is sprake van een verrijkende gemeenschap. Een ‘enriching community’ is een gemeenschap waarin de leden […] lees verder

Actueelbericht door Redactie in Interne communicatie, Creativiteit
  • Jos Steynebrugh - De bouwstenen (onderling vertrouwen, verrijkende gemeenschap, gemeenschappelijke belangen en creativiteit zelf) beschouw ik meer als...

Amerikaanse bedrijven bevolken de ranglijsten van meest innovatieve bedrijven. Hun Nederlandse collega’s komen niet in de top 20. Wat verklaart het succes van de VS? De cultuur of hun bestuursmodel? Het lijkt moeilijk te geloven in een tijd waarin kranten vol staan over fusies en overnames, maar groei door innovatie blijkt nog altijd een topprioriteit […] lees verder

Actueelbericht door Redactie in
  • Norman Dragt - Dit is wel weer een helder artikel over innovatie, want is het nu de cultuur of het management. Of is het het management als een gevolg...

Financieel Management

143 items, Drs Koen Perik

Globalisatie

72 items, Prof Dr Pieter Klaas Jagersma

Human Resources

560 items, Loek Wijchers

Leiderschap

402 items, Bea Annot

Performance management

208 items, Mr Leo Kerklaan

Persoonlijke effectiviteit

842 items, Mr Rob Bertels en Drs Erwin van de Pol

Marketing

198 items, Prof. Dr John Koster

Innovatie

174 items, Drs Koen Eising MMC

Kennismanagement

101 items, Rob van der Spek

Kwaliteit & Klant

184 items, Drs Gyuri Vergouw

Zakelijke dienstverlening

208 items, Dr Arend Ardon

Organisatiecultuur

205 items, Hans van der Loo

Overheidsmanagement

278 items, Dirk-Jan de Bruijn, Drs Magdeleen Sturm en Drs Marcel Suijkens

ICT/Internet

243 items, Prof Han Gerrits en Ir. E.P.E. Seveke

Ondernemerschap

92 items, Prof Dr Willem Mastenbroek

Strategie & Bestuur

574 items, Maikel Batelaan

Supply Chain & Inkoop

127 items, Dr Walther Ploos van Amstel

Verandermanagement

342 items, Prof. Dr Lisa van de Bunt en Jaap Peters

Kennispartners

Parttime Master Bedrijfskunde
GlobalOrange

Kom ook met uw ervaringen of ideeën! Doe mee met 750 andere professionals.Schrijf een artikel of column

ManagementSite - Vóór en dóór professionals

Platform om kennis en ervaring te delen. Wil grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, altijd op zoek naar wat wél werkt.