Kennismanagement-projecten verheffen het delen van kennis vaak tot doel. Daarbij wordt de hoeveelheid opgeslagen ‘kennis’ als meetlat gebruikt om het succes te bepalen. Als er een kennisbank ingericht is, moet deze toch gevuld worden, nietwaar? Het vullen is meestal niet de favoriete bezigheid van professionals. De waarde van de opgeslagen kennis is dan ook niet altijd in verhouding met de daadwerkelijke kosten van de kennisbank.

In dit artikel belicht ik kennismanagement vanuit een andere hoek. Het gaat hierin niet over kennismanagement zelf, maar over slimmer plannen en werken. Daarbij wordt kennismanagement als vanzelf goed ingevuld door de medewerkers. De focus ligt echter op de doelstellingen van het werk zelf, niet op de kennis die daarvoor nodig is.

SCRUM is een methode die ontstaan is in de software ontwikkeling. Deze methode wordt inmiddels echter veel breder ingezet, en wordt zelfs op scholen toegepast. Ik zal eerst kort toelichten wat de SCRUM methodiek inhoudt. Vervolgens zal ik dieper in gaan op de verschillende aspecten waarbij ik toelicht hoe SCRUM bij kan dragen aan het efficiënt omgaan met kennis.

SCRUM in vogelvlucht

Veel planningsmethodieken proberen alles vooraf in te plannen. Als er dan wijzigingen nodig zijn, moet ook de planning weer aangepast worden. Eigenlijk worden op deze manier de goede ideeën die ontstaan in de loop van het proces de kop in gedrukt. Bij SCRUM is er juist volop ruimte voor verbetering tijden het proces. SCRUM bestaat…