Wat nu maakt een team meer of minder succesvol? Duidelijk is dat succesvolle teams in ieder geval een aantal grondbeginselen ter harte nemen die zorgen voor een open sfeer. Een sfeer waarin het team zich niet afsluit voor de buitenwereld maar openstaat voor feedback en nieuwe ideeën.

Enkele van deze grondbeginselen zijn:

1. Een oplossingsgerichte cultuur
Voor mij betreft het hier vooral een mindset. Ik ga hierbij uit van de volgende vooronderstelling: alles wat je aandacht geeft groeit. Dus is het niet altijd handig je op een probleem te focussen. De oplossingsgerichte cultuur staat voor een innovatieve veranderbenadering, die de kortste route naar het gewenste succes neemt. Hierbij gaat het erom problemen te onderkennen om vervolgens de gewenste situatie in levendige, positieve, concrete en resultaatgerichte doelen te beschrijven en uit te vinden wat werkt om die gewenste toekomst te bereiken. Wanneer iets werkt, doe er dan meer van. Werkt het niet, doe dan iets anders.

2. Communicatie op basis van gelijkwaardigheid
Niet de machtspositie of status, maar de argumenten tellen. Er moet sprake zijn van wederzijds open overleg (WOO). Mensen zoeken bij WOO samen naar de juiste antwoorden op een vraagstelling respectievelijk een oplossing van een probleem. Zij geven daarbij evenveel gewicht aan de inbreng van anderen als aan hun eigen inbreng (een attitude). De één kan de ander beïnvloeden en andersom. Zij beschouwen elkaar als gelijken en richten zich op argumenten,…