Het succes van de kaasschaaf

Herkent u de situatie waarbij uw organisatie op kosten moet besparen? Vaak wordt daarvoor de kaasschaaf methode gebruikt: alle afdelingen moeten een percentage van hun budget inleveren. Zo realiseert de organisatie haar besparing en de pijn daarvan is eerlijk verdeeld.

Bedrijven weten vaak succesvol met behulp van de kaasschaaf methode een personeelsreductie te realiseren. Dat maakt de kaasschaaf ook zo populair bij bestuurders. In het afgelopen jaar kwam ik ook de nadelen van deze methode tegen. Die nadelen blijken minder bekend evenals alternatieve benaderingen die net zo succesvol zijn en niet de nadelen van de kaasschaaf met zich meedragen. Deze slagkracht schetst beperkingen en de mogelijkheden.

De schaduwkant van de kaasschaaf

Een bekende IT dienstverlener heeft te kampen met een flinke terugval in de omzet. Dit heeft tot gevolg dat consultants en ontwikkelaars beperkt ‘declarabel’ zijn en dat drukt sterk op de winstgevendheid van de organisatie. De operationele tak van het bedrijf (systeem en applicatiebeheer) draait normaal door maar ook hier staan de marges onder druk. Klanten zijn geneigd reguliere onderhoudswerkzaamheden uit te stellen.

In het vierde kwartaal van 2008 komt de organisatie in de rode cijfers terecht. Met het doel gezond te blijven en weer zwarte cijfers te schrijven moeten de kosten met 20 procent worden teruggedrongen. Aan ontslag van medewerkers valt niet te ontkomen.

De directie besluit de kaasschaaf…