Hoe meer macht iemand heeft, hoe sterker hij gaat verlangen naar nóg meer macht. Macht hebben en naar nog meer macht verlangen: die combinatie is praktisch onvermijdelijk, aldus menige managementgoeroe. Macht corrumpeert. Macht is als een onblusbaar verlangen: Sigmund Freud zei het al.

Typische valkuilen voor de autocratische leider zijn een onrealistische houding, impulsiviteit, ongeduld, drammerigheid en zelfs angstwekkendheid. Dit type leider ziet weinig noodzaak tot ‘bezinning’, ‘luisteren naar zijn omgeving’ en ‘geduld hebben met mensen’.

Van machtscultuur (baas-gericht) naar persoonscultuur (mens-gericht)

Er is iets aan het veranderen, organisaties worden in rap tempo platter. Hiërarchisch machtsdenken past daar minder goed bij. Een baas die zijn mensen bevelen geeft, jaagt ze tegenwoordig weg. De nieuwe manager moet vooral sociale talenten hebben, anderen kunnen overtuigen in plaats van commanderen. De vroegere machtsverslaafde ceo zou daardoor tegenwoordig de top niet meer bereiken.

Er is een heel nieuwe generatie opgestaan die het machtsspel anders speelt. Ze dicteren hun mensen niet wat te doen, maar ze inspireren en motiveren. Iedereen heeft talenten en kwaliteiten. Gedeelde interesses en waarden zijn bindende elementen. Daar komen andere vaardigheden bij kijken. Hier volgen er drie.

Managementvaardigheden van de nieuwe generatie

  1. Schakelen tussen cultuurcodes
    Wie als manager in andere culturen werkt, moet niet alleen beschikken over kennis…